Kalender

Ämnet anordnar kontinuerligt konferenser, symposier och textseminarier och har även ett löpande högre seminarium där lärare och doktorander såväl som inbjudna gäster presenterar sin forskning. Därutöver samarbetar ämnet regelbundet med andra institutioner, däribland Moderna museet.

Inom ämnet estetik anordnas regelbundet högre seminarier. De sker på avancerad nivå, från master och uppåt men är i regel öppna för alla som är intresserade.

Vid det högre seminariet, som i regel träffas på torsdagar, presenterar lärare och doktorander sin forskning. Programmet skiftar varje termin och innehåller såväl föreläsningar som textseminarier. Ibland ordnar vi även mini-symposier och debatter. Vi har en hög andel internationella gästföreläsare och även gäster från andra discipliner.

För mer information om våra aktiviteter, se kalendern.

06 mar

Det kritiska ögonblicket

Firande av Aris Fioretos, professor i estetik. Ett öppet evenemang kring ett författarskap.

12 mar
13 mar

Schema between aesthetics, philosophy and psychoanalysis

An open workshop 12-13 March in Stockholm.

18 mar

Öppet hus på Campus Flemingsberg

Södertörns högskola håller i år öppet hus på Campus Flemingsberg tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Välkommen att hälsa på oss!