Personal

Ämnessamordnare: Åsa Arketeg

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Jag är engagerad i högre utbildning och forskning sedan åtminstone tre decennier. Nu arbetar jag tillsammans med studenter och lärare, främst inom litteraturvetenskap och estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Fil dr

Lektor

Lektor i estetik. Programansvarig för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Karl  Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Lovisa Andén

Lovisa Andén

Postdoktor

Forskningsprojekt om vittneslitteratur

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Rebecka Thor

Rebecka Thor

Fil dr

Lektor

Lektor i Estetik VT 2019. Disputerade 2018 med avhandlingen Beyond the Witness - Holocaust representations and the testimony of images.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i estetik samt ämnessamordnare estetik, programsamordnare för Estetikprogrammet och programsamordnare för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD218