Student

Etnologi

Etnologi betyder bokstavligen ”läran om folk”. Hur lever vi människor, varför tänker och agerar vi på ett visst sätt, varför ser våra traditioner ut som de gör? Ämnet etnologi är inriktat på såväl samtiden som historiska skeden och bygger bland annat på intervjuer, observationer, internetmaterial och material i arkiv och på museer.

Etnologi är en kulturvetenskap som är både historiskt och samtidsinriktad. Den etnologiska forskningen vid Södertörns högskola rör områden som kulturell mångfald, kulturella processer och transnationalism.

Vidare hör kulturmönster, kulturell och social exklusion och inklusion, konsekvenser av internationell migration samt frågor kring kulturpluralism, integration och segregation, genus och makt, diaspora och kulturarv till de områden som studeras både historiskt och i samtiden. Det finns också ett intresse för hållbarhet, arbetslivsfrågor och klass.

Övergripande strukturer och samhällsförändringar länkas till enskilda människors erfarenheter, tankevärldar och vardagsliv. Just fokus på kultur relaterat till individen och vardagen hör till det etnologiska området. En stor del av forskningen som bedrivs inom ämnet har på olika sätt en geografisk orientering över nationsgränsen, vilket gör etnologin vid Södertörns högskola tämligen unik i det svenska etnologiska kunskapsfältet. I enlighet med högskolans profil är det huvudsakligen Östersjöregionen och Central- och Östeuropa som fångar vårt intresse. Flera avhandlingar har skrivits med östra Europa i fokus och flera forskningsprojekt bedrivs inom området.

Forskning i ämnet bedrivs inom forskarutbildningsområdet Historiska studier. Antagning av doktorander i etnologi sker också inom forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS), under förutsättning att avhandlingen har en inriktning med anknytning till Östersjöregionen eller Östeuropa i vid bemärkelse.

Samverkan

I etnologins natur ligger kontakter och samverkan med det omgivande samhället. En stor del av ämnesidentiteten ligger i tillämpning av etnografiska metoder vilket betyder att forskaren själv måste vara på plats och med hjälp av intervjuer och observationer skaffa sig kunskaper om det sammanhang som ska analyseras.

Medarbetare från ämnet medverkar ofta i olika medier så som SVT och SR:s olika program, lokal- och rikstäckande dagspress samt branschtidningar.

Följ oss gärna på Facebook via gruppen Etnologi på Södertörn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-03