Personal

Ämnessamordnare: Daniel Bodén

Avdelningsföreståndare: Elisabeth Wollin

Studierektor, forskarutbildning: Helena Bergman

Administrativ personal: Regina Skarp

Forskare, lärare och övrig personal:

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Beatriz Lindqvist

Beatriz Lindqvist

Professor

Bedriver etnologisk forskning om hur förskolebarn och pedagoger utforskar lokalsamhället och dess byggnader och naturmiljöer och hur aktiviteterna "gör" barn till medborgare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Forskar om gränslandet mellan teknik, kultur och social förändring med ett särskilt fokus på frågor om klass och arbetsliv.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi, undervisar på t ex lärarutbildningen och IMER-programmet. Forskar om sanning, nation, kön och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Samverkansansvarig på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Petra Garberding

Petra Garberding

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Är samordnare för Europaprogrammet, undervisar bl.a. på Lärarutbildningen och forskar om svensk-tyska relationer, bl.a. inom vetenskapen och musiken.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnet Etnologi, inom programmet Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling och Europaprogrammet på Institutionen för Historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012