Kalender

Vi anordnar regelbundet högre seminarier, gästföreläsningar, symposier och andra evenemang. Vid det högre seminariet, som i regel träffas fredagar 14-16 i PC 249, presenterar lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt av inbjudna forskare. Eventuella textunderlag distribueras ofta via e-post, och den som är intresserad av att delta bör därför kontakta Hans Ruin som leder seminariet. Se också vår kalender för mer information.

18 mar

Öppet hus på Campus Flemingsberg

Södertörns högskola håller i år öppet hus på Campus Flemingsberg tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Välkommen att hälsa på oss!