Kalender

Vi anordnar regelbundet högre seminarier, gästföreläsningar, symposier och andra evenemang. Vid det högre seminariet, som i regel träffas fredagar 14-16 i PC 249, presenterar lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt av inbjudna forskare. Eventuella textunderlag distribueras ofta via e-post, och den som är intresserad av att delta bör därför kontakta Hans Ruin som leder seminariet. Se också vår kalender för mer information.

04 sep

Public defence of thesis with Johan Sehlberg

Johan Sehlberg will defend the thesis "Of Affliction - the Experience of Thought in Gilles Deleuze by way of Marcel Proust"