Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Personal

Ämnessamordnare: Anders Bartonek

Administrativ personal: Eva Albinsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör för kurser och program inom Filosofi samt för kandidatprogrammet i Liberal Arts. Har du frågor som rör något av ovanstående, maila till filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Johan Hegardt

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

Emma Isaksson

Emma Isaksson

Fil dr

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA713

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Forskningsassistent

Doktorand i filosofi. Arbetar för närvarande på en avhandling om tänkandets erfarenhet hos Gilles Deleuze och Marcel Proust.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Lektor

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Lektor och docent i filosofi, samt prefekt för institutionen för kultur och lärande.

Institutionen för kultur och lärande

PD229