Personal

Ämnessamordnare: Anders Bartonek

Administrativ personal: Eva Albinsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Docent

Prefekt

Lektor

Lektor och docent i filosofi, samt prefekt för institutionen för kultur och lärande.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Emma Isaksson

Emma Isaksson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör för kurser och program inom Filosofi samt för kandidatprogrammet i Liberal Arts. Har du frågor som rör något av ovanstående, maila till filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Johan Hegardt

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i dekolonial filosofi, fenomenologi, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223