Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Student

Filosofi

Filosofi är konsten att tänka väl. Det grekiska ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster.

Filosofiämnet ingår tillsammans med estetik, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap samt centrum för praktisk kunskap i forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Forskningen vid filosofiämnet är inriktad mot modern kontinentaleuropeisk filosofi och dess olika historiska kontaktytor, såsom antik filosofi, tidigmodern filosofi och tysk idealism. Bland pågående och avslutade projekt kan nämnas:

  • Tid, minne, representation – om historiemedvetandets förvandlingar
  • Grundförlust som gemensam grund: en tvärvetenskaplig undersökning om det gemensamma bortom liberalism och kommunitarism,
  • Perceptions of the other: aesthetics, ethics and prejudice,
  • Aristoteles teori om kausalitet,
  • Det främmande och det egna, Teknik, livsvärld, nihilism - om tekniken som identitetsbildande makt,
  • Försoning i Hannah Arendts poliska tänkande.

Filosofiämnet anordnar regelbundet högre seminarier, för aktuell information se gärna vår kalender.

Samverkan

Filosofiämnet samarbetar i olika former med flera av landets kulturinstitutioner. Ämnet deltar i anordnandet av föredrag och seminarier vid Moderna museet, Bonniers konsthall och olika gallerier i Stockholm.

Flera av lärarna framträder regelbundet vid Södra teatern och Rönnells antikvariat i samband med föreläsningar och seminarier, medverkar i bokreleaser vid Söderbokhandeln och Aspuddens bokhandel samt deltar i Sveriges radios program Filosofiska rummet och OBS Radioessä. Dessutom är flera av lärarna aktiva i kulturdebatten som skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter. Några av filosofiämnets lärare är även verksamma som översättare av antik, modern och samtida filosofisk litteratur.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-27