Kalender

Inom ämnet företagsekonomi anordnas regelbundet högre seminarier. För aktuella evenemang arragerade inom ämnet, se vår kalender.