Personal

Avdelningsföreståndare: Lars Vigerland

Ämnessamordnare: Erik Borg

Studierektor: Bengt Lindström

Forskningsledare: Bengt Jacobsson

Forskare, lärare och övrig personal

Amanda Magnusson Arntsen

Amanda Magnusson Arntsen

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare med administrativt ansvar för programmet Ekonomi, teknik & design och kurser på A-, B- och C-nivå inom företagsekonomi. Mejl: fek@sh.se

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME518

Anita Radon

Anita Radon

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME519

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har under lång tid forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och politik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Bengt Lindström

Bengt Lindström

Adjunkt

Studierektor för företagsekonomi Undervisar i redovisningsteori och koncernredovisning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME524

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Christina Weisner

Christina Weisner

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Erik Borg är professor i företagsekonomi och forskar och underviser vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Fakhreddin Fakhrai Rad

Fakhreddin Fakhrai Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA795

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Undervisar inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar privatiseringar inom det allmännyttiga bostadsbeståndet i Stockholms stad mellan åren 1990 till 2015.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag skriver min doktorsavhandling om digitaliseringen av skolan. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Sen undervisar jag också inom Offentlig förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jurek Millak

Jurek Millak

Fil dr

Lektor

Undervisning och handledning av uppsatser inom områdena ekonomistyrning och redovisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Lars Vigerland

Lars Vigerland

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME448

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Martin Svendsen

Martin Svendsen

Projektforskare

Forskning inom projektet Brands Resonating Co-authors

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Michelle Rydback

Michelle Rydback

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME537

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Natallia Pashkevich

Natallia Pashkevich

Lektor

Natallia Pashkevich är lektor inom företagsekonomi, Södertörns högskola

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Konst, Kultur och Ekonomi-programmet och det nya Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för samhällsvetenskaper

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Under åren 2016-2019 har jag haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Peter Persson

Peter Persson

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME446

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Programsamordnare Sport Managementprogrammet Kurssamordnare Redovisning & Beskattning samt Strategisk Marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Tobias Pettersson

Tobias Pettersson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME423

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429e