Samverkan

Utbildningen i företagsekonomi vid Södertörns högskola knyter an till den senaste forskningen inom området. En nära kontakt mellan forskning, utbildning och näringslivet, nationellt och internationellt, är en viktig del av vår verksamhet.

Samverkan och arbetslivsanknytning är prioriterat inom ämnet och vi har utvecklat ett nära samarbete med arbetslivet och specifika branscher. För att stärka kopplingen till det kommande arbetslivet samt för att aktualisera utbildningens innehåll används gästföreläsare, studiebesök, fadderföretag eller praktik i utbildningarna. Vi ser att det är viktigt att studenterna får möjlighet att diskutera och problematisera såväl teori som praktik med representanter för olika delar av samhället.

Ett annat prioriterat område är uppdragsutbildningar. Vi har ett flertal uppdragsutbildningar för företag, myndigheter och offentliga organisationer inom områden som till exempel redovisning, management och kulturpolitik samt entreprenörskap för lärare.

Forskare inom ämnet bedriver också forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet och delfinansierat av bland annat KK-stiftelsen.