Berusning, sexuella trakasserier och sexuellt våld i nattlivet - en kvalitativ studie av unga vuxna i Sverige och Danmark

Finansiärer

Brottsoffermyndigheten

Projekttyp

Forskning

Abstract

I forskningsprojektet undersöker vi hur unga vuxna (18-25 år) i Sverige och Danmark upplever och ser på berusning i samband med sexuella möten samt unga vuxnas erfarenheter av att bli utsatt för oönskade sexuella handlingar i nattlivsmiljöer. Syftet är att ge en ökad förståelse för alkoholens roll i unga vuxnas upplevelser av önskade och oönskade sexuella situationer. Den kunskap som skapas genom projektet kan även vara betydelsefull i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Övrig projektinformation

Elinor Månsson, forskningsassistent

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Sociologi Samhällsvetenskap Östersjö

Avtalsid

03321/2021

Projekttid

2022 — 2023

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-05-04