Bland getter och kor - lokala produktionssystem av mervärdesostar i Europa - en komparation

Projektledare

Rytkönen, Paulina - Lektor

Rytkönen, Paulina - Lektor

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Projektet syftar till att studera hur en inriktning av jordbruket mot småskalig, miljövänlig nischproduktion, åtföljd av lokal vidareförädling till lokalt präglade och certifierade kvalitetsprodukter (inklusive en satsning på att bygga upp lokala varumärken), kan bidra till att vända den negativa trend som verkar för avfolkning av landsbygden – och därmed också förbättra möjligheterna till ökad sysselsättning, vända befolkningstrenden, öka servicen, samt förbättra villkoren för företagande i skogs- och mellanbygder. Detta är relevant, för att kunna skapa en brygga från nuvarande lantbruksgeneration till nästa, samt för att förändra genuskontrakten så att de tar hänsyn till dagens levnads- och arbetsvillkor.

Genom att teoretiskt binda samman nuvarande kunskap om hur lokala nätverk av företag på landsbygden använder sig av den kulinariska traditionen, den lokala geografin och starka varumärken, med teorier om entreprenörskap och varumärken, vill projektet bidra med både teoretisk, men också praktisk kunskap om varför det finns ett stort antal framgångsrika exempel av lokalproduktion i södra och centrala Europa, men inte i Sverige? Vilka faktorer skulle kunna underlätta för varumärkesetablering och förstärkning av företagarmiljöerna på svenska skogs- och mellanbygder? Vad kan vi lära oss av resten av Europa?

Projektet kommer att bygga på en jämförelse mellan tre syd/centraleuropeiska fallstudier, nämligen Cantabriaost från Spanien, Le Bleau de Versours-Sassenage från Grenoble, samt Gailtaler Almkäse från Österrike. Dessa kommer att jämföras med tre svenska fall, nämligen Västerbottensost från Burträsk, ost från svenska fjällkor från Påverås gårdsmejeri, samt getost från Jämtlands fäbodar. Samtliga fallstudier uppvisar liknande förutsättningar inom ett flertal dimensioner rörande geografiskt läge och produktens kvalitet.

Genom att identifiera de viktigaste faktorerna bakom den på många håll positiva utvecklingen i södra och centrala Europa och sedan studera i vilken omfattning och hur dessa kan överföras till svenska förhållanden kommer projektet att kunna redovisa ett antal slutsatser som direkt kan komma till användning för att främja en socioekonomisk och miljömässig hållbar landsbygdsutveckling i Sverige.

Karl Gratzer, Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Företagsekonomi Miljövetenskapliga studier

Projekttid

2009 — 2013

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-10