FMeat/animals: Relations between humans and farm animals in cultural representations

Finansiärer

Riksbankens jubileumsfond

Projekttyp

Forskning

The project, financed by Riksbankens Jubileumsfond, deals with farmed animals and aspects of temporality and ethics in contemporary literature, film and theater.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Litteraturvetenskap

Projekttid

2015 — 2018

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-29