Från Anti-Versailles till nationalsocialism

Tysk propaganda i svenska tidningar 1919-1945

Finansiärer

Torsten Söderbergs Stiftelse

Projekttyp

Forskning

Abstract

I projektet undersöks den tyska föreningen ”Aufklärungsausschuss Hamburg-Bremen" (Upplysningsutskottet Hamburg-Bremen, förkortat AAHB) som grundades av handelskammaren i Hamburg.

Föreningen hade två sammanhängande syften: Att propagera mot Versailles-freden i utlandet och att på ett mer allmänt plan ägna sig åt att förändra och förbättra bilden av Tyskland och tyskt näringsliv i utlandet i handelsfrämjande syfte.

Detta skedde främst genom förmedling av artiklar och notiser till utländsk press. Det kontaktnät som föreningen byggt upp ställdes efter 1933 i den nationalsocialistiska statens tjänst och AAHB förmedlade därefter propagandistiska texter till utländsk press på uppdrag av statliga myndigheter.

Utöver denna allmänna beskrivning av upplysningsutskottets arbete ligger projektets fokus på nyhetsförmedlingen till Sverige. Utifrån arkivmaterial i Hamburg, Stockholm och Berlin undersöks hur tidningsartiklar förmedlades från tyska aktörer till den svenska pressen, vilka tidningar som publicerade dessa artiklar, samt vilken bild av världen i stort, och Tyskland i synnerhet som den tyska propagandan sökte sprida i Sverige. Central i detta arbete var den i Sverige verksamme journalisten Paul Grassmann, som efter 1933 avancerade till pressattaché vid den tyska legationen i Stockholm.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Historia Historiska studier Historia Östersjö

Projekttid

2019 — 2021

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-05-26