Kritiska demensstudier

Allianser, motstånd och dialoger

Finansiärer

Riksbankens jubileumsfond

Projekttyp

Forskning

Abstract

Demensforskningen har länge dominerats av medicinska perspektiv, men under senare år har fältet expanderat och kommit att även omfatta samhällsvetenskapliga och humanistiska inriktningar. Även om denna forskning i viss mån har fokuserat rättigheter och medborgarskap saknas det studier om social ojämlikhet, diskriminering och marginalisering av personer med demenssjukdomar. Inom demensforskningen har man dessutom sällan varit i dialog med teorier och begrepp som utvecklats inom andra kritiska forskningsfält, exempelvis kritisk funktionshindersforskning. Det finns således ett behov av utvecklande av kritiska demensstudier, som inkorporerar teorier och perspektiv från kritisk forskning inom andra fält. Syftet med projektet är att författa och redigera en internationell forskningsantologi om kritiska demensstudier med planerad utgivning hos Routledge 2022. Detta görs bland annat genom vidareutveckling av egen tidigare forskning samt från presentationer som getts inom ramen för det internationella kritiska demensforskningsnätverkets aktiviteter, vilket etablerades 2019 med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Antologins kapitel författas av forskare inom samhällsvetenskap och humaniora samt aktivister med egna erfarenheter av demenssjukdomar. Antologin är ett banbrytande verk som syftar till att etablera fältet kritiska demensstudier genom tvärvetenskapliga dialoger där sociala ojämlikheter, marginalisering och makt står i fokus.

Richard Ward, University of Stirling, Skottland

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Genusvetenskap

Avtalsid

SAB20-0045

Projekttid

2021 — 2022

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-19