Nabokovs ryggrad

Finansiärer

Riksbankens jubileumsfond

Projekttyp

Forskning

Under tiden som professor vid Cornell utbrast Vladimir Nabokov gärna:
”Låt oss tillbe ryggraden!”

Projektet tar sin utgångspunkt i denna uppmaning och tolkar hans verk i dubbelt avseende. Dels med hänsyn till den ”lustens ryggradsskälvning” som läsaren skall erfara. Dels med avseende på det samvete som kroppsdelen också antyder. Om begär signalerar en kärlek till världen och språket, förutskickar dygd ett intresse för moraliska dilemman. Exemplen är många i författarskapet på hur aspekterna inte kan tänkas utan varandra.

Av särskild betydelse blir Nabokovs sinne för detaljer. Genomgående står den sinnliga vissheten i centrum. Gång efter annan betonar han: ”När man läser måste man uppmärksamma och smeka detaljer.” Hur vårda känslan av evidens om inte med hjälp av småsaker? Med tanke på den komplexa relationen mellan njutning och moral tycks såväl Gud som Djävulen gömma sig i detaljen. Projektet tar fasta på denna dubbelhet och undersöker de små sakernas roll i tre analytiska steg:

  1. detaljernas retorik
  2. detaljernas narration
  3. detaljernas medialitet

Genom att även ta upp Nabokovs liv under en tid präglad av omvälvningar vidgas fokus till att omfatta berättelsen om femtio års skrivande i exil – först i hyrda rum i Berlin, senare i lånade hus i USA, slutligen i en hotellsvit i Schweiz. Studien blir den första om Nabokov på svenska och vänder sig till såväl allmänintresserade som kännare.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Estetik Kritisk kulturteori

Avtalsid

P18-0288-1

Projekttid

2019 — 2021

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-27