Sea Change

Havnivåförändringar och mänsklig respons. En jämförande marinarkeologisk studie

Projektledare

Rönnby, Johan - Professor

Projekttyp

Forskning

Abstract

Sea Change är ett marinarkeologiskt forskningsprogram som i vid mening vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Arbetet leds av professor Johan Rönnby, MARIS, Södertörn högskola. De i studien ingående tre arkeologiska delprojekten av olika kustbosättningar utförs i samarbete med andra kollegor, institutioner och projekt. Samarbetet innefattar bland annat Bulgarian Center of Underwater Archeology Sozopol , Bulgarian National Archaeological Institute with Museum, Uppsala universitet, Fornsalen Gotland, Västervik museum, Southamptons Universitet och Connecticut Universitet. Projektet har logistiskt stöd från stiftelsen VOTO (Voice of the Ocean).

Arkeologins långtidsperspektiv gör det möjligt att belysa och förstå människans förhållande till miljön under helt andra tider än vår egen. Det marina arkeologiska källmaterialet är dessutom oftast ovanligt välbevarat både avseende orörda lagerföljder och organiskt material. Detta ger en unik detaljskärpa när det gäller miljöförändringar och människors rent praktiska agerande i förhållande till dem på en plats. Projektet har utifrån detta ambitionen att visa på den stora variationsbredd av förhållningssätt och strategier som funnits under årtusenden i relation till havnivåförändringar och maritima miljöförändringar. Slutsatser av detta kommer relateras till nutidens diskussion och val av miljöstrategier.

Programmet är mångvetenskapligt och förenar det marinarkeologiska perspektivet med bland annat geografisk analys, miljöbeskrivning och osteologi. Ett i princip nytt perspektiv inom det marinarkeologiska fältet, är att studien inte bara berör ett specifikt objekt (vanligtvis ett skeppsvrak) utan behandlar flera olika källmaterial och platser och dessutom har ett allmänt miljömål som syfte.

Sea Change består av tre olika fristående arkeologiska studier (Ropotamo vid Svarta havet samt Gotska Sandön och Gamlebyviken vid Östersjön). Genom att jämföra tre helt olika områden och arkeologiska lokaler, varav det ena är geografiskt väldigt långt ifrån de andra två, vill projektet visa på ett differentierat forntida naturumgänge och belysa olika mänskliga strategier och val i relation till miljön. De olika studierna förenas dock genom att de alla handlar om människors förhållande till ett föränderligt hav och marin miljö. I centrum för samtliga projekt står också arkeologins unika möjlighet att studera en kustplats över en lång tid både gällande naturmiljöns förändring och människor agerande.

Bulgarian Center of Underwater Archeology Sozopol
Bulgarian National Archaeological Institute with Museum
Uppsala universitet
Fornsalen Gotland
Västervik museum
Southamptons Universitet
Connecticut Universitet.

Forskningsområde / geografiskt område

Maris Östersjö- och Östeuropa Östersjö Europa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-07-06