Social stratifiering och den minskande alkoholkonsumtionen bland ungdomar

Den totala alkoholkonsumtionen bland ungdomar har på sistone minskat i Sverige och nedgången är likartad i alla konsumtionsgrupper, från måttliga konsumenter till storkonsumenter. Ett liknande mönster har också hittats i den svenska vuxna befolkningen, undantaget de över 50 år där konsumtionen inte ser ut att ha minskat. I Stockholm konstaterades det emellertid att det har skett en polarisering bland ungas alkoholvanor mellan 2000 och 2010, där konsumtionen tycks ha ökat bland storkonsumenterna men inte bland andra konsumtionsgrupper. För att bättre förstå ungdomars alkoholvanor och deras eventuella förändringar förefaller det vara relevant att lägga till andra sociologiska omständigheter än bara fördelningen av alkoholkonsumtion i en befolkning. En nedgång i ungdomars alkoholkonsumtion totalt sett, kan fortfarande innebära en polarisering mellan konsumtionsgrupper samt mellan andra sociala arenor såsom den som skolan utgör. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka om förändringar i ungdomars alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem skiljer sig åt mellan Stockholms stads grundskolor 2010-2016 och, om så är fallet, närmare undersöka varför. Projektets frågeställningar; Hur ser förändringar av Stockholms stads niondeklassares alkoholkonsumtion ut i olika konsumtionsgrupper 2010-2016? Hur ser förändringar av ungdomars alkoholkonsumtion ut i Stockholms stads grundskolor 2010-2016? Hur ser förändringar av ungdomars alkoholrelaterade problem ut i Stockholms stads grundskolor 2010-2016? Hur kan dessa eventuella förändringar i ungdomars alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem i Stockholms stads grundskolor förklaras?

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Socialt arbete Samhällsvetenskap Sverige

Avtalsid

1397-3.1.1-2019

Projekttid

2019 — 2019

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-05-28