Ursprungsmärkt journalistik

En redaktionell tjänst med blockkedjor för verifiering av data

Finansiärer

VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet

Projekttyp

Forskning

Syfte och mål

I ett allt snabbare medieflöde blir det viktigare med rutiner för faktakontroll på nyhetsredaktioner och andra medieföretag. Kravet på korrekt innehåll i medierna och att utöva källkritik är centrala inom journalistiken. Med projektet ”Ursprungsmärkt journalistik” vill vi skapa en prototyp på en applikation som ska fungera som ett verktyg för att hålla reda på ursprunget till digitalt material av olika slag (dokument, bilder, videor etc).I vår föreslagna lösning skulle blockkedjeteknik användas för att skapa ett permanent arkiv på hur faktakontroll har genomförts.

Förväntade effekter och resultat

I vår föreslagna lösning skulle blockkedjeteknik användas för att skapa ett permanent arkiv på hur faktakontroll har genomförts på olika källor. Det skulle gå att spåra vilket konto som gjorde faktakontrollen, när den genomfördes, hur den bedömdes och särskilda skäl till att faktakontrollen lyckades eller misslyckades. Denna information skulle lagras tillsammans med information om själva innehållet (såsom text, bilder, videor etc.) samt författare/källa och den medieplattform där informationen publicerades.

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill utveckla, utforska och studera hur olika typer av digitalt innehåll kan spåras och följas med hjälp av blockkedjor, i ett system med kryptografiskt signerad data. I inledningsskedet kommer blockkedjeprototypen att köras på noder som tillhör projektteamet, för att skapa ett ”proof-of-concept”. Syftet är att illustrera hur prototypen kan användas i en verklig situation, och sedan utvärdera hur användbart det är att få möjligheten att spåra faktakomponenter från olika typer av information till sin originalkälla.

Walid Al-Saqaf, Lektor i journalistik och medieteknik, Södertörns högskola

Daniel Lapidus, Direktör och grundare, Lapidus Interactive

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Journalistik Media Sverige

Avtalsid

2019-02826

Projekttid

2019 — 2020

Användbara länkar

Projektsida Vinnova

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-07