Personal

Ämnessamordnare: Soheyla Yazdanpanah

Administrativ personal: genus@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap inom projektet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW).

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC216

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Laura Lapinske

Laura Lapinske

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik; gränslandelt mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Vicerektor

Professor i genusvetenskap. Vice rektor, forskning. Ordförande i styrgruppen för CBEES. Ordförande för biblioteksrådet.

Högskoleledningen

MA918

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Lektor

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av femininitet med fokus på moderskap och skönhet. Min nuvarande forskning rör Kvinnornas Demokratiska Världsförbund

Institutionen för kultur och lärande

MA722