Samverkan

Samverkan med vår omvärld är en viktig uppgift för genusvetenskapen vid Södertörns högskola. Utan samverkan förlorar ämnet och forskningen kontakten med omvärlden, och därmed också förmågan till såväl relevant utbildning och forskning som slagkraft och trovärdighet.

Alla de maktkategorier som interagerar med kön och sexualitet, såsom klass, etnicitet, ålder, religion och funktionsskillnad är av intresse för en genusvetare och det innebär att genusvetaren måste samverka med samhället. Genusvetenskaplig kompetens är också något som efterfrågas allt mer inom många olika områden i samhället. Såväl offentlig och privat förvaltning som skola, media, landsting, organisationer och näringslivet inser vikten av att ta upp och diskutera genusfrågor. Många är de aktörer som kontaktar oss och vill ha samarbeten med oss, i allt från intervjuer och föreläsningar, till studentarbeten på plats och specialanpassade utbildningar.Ett påtagligt exempel på samverkan är den andra terminen på vårt ettåriga magisterprogram, då studenterna gör ett självständigt utredningsarbete vid en myndighet, företag eller organisation. Många av våra studenter är också aktiva i organisationer och föreningar med det genusvetenskapliga perspektivet som drivkraft. Deras fortsatta arbete efter utbildningen blir ytterligare länkar i vårt samverkansarbete.

Allt detta gör miljön på genusvetenskap mycket dynamisk, inte minst eftersom lärare och forskare också aktivt samverkar och samtalar även utanför högskolan. Vetenskapligt är genusvetenskap såväl ett nationellt som ett internationellt fält och våra medarbetare samarbetar ofta med kollegor vid andra institutioner, handleder doktorander, föreläser och undervisar, samt tjänstgör i betygsnämnder och forskningsråd. Vi samarbetar regelbundet med organisationer i det omgivande samhället, t.ex. RFSL, RFSU, Tankeverket, myndigheter och Stockholm Pride, och vi erbjuder uppdragsutbildningar. Många av våra lektorer skriver regelbundet i dags- och populärpress, föreläser utanför högskolan, deltar i debattpaneler, i tv och radioprogram, eller andra sammanhang. Dessutom medverkar medarbetare i bland annat redaktionsråden för tidskrifterna Bang, Slut, och Tidskriften Genus (Ulrika Dahl), i Arena idés vetenskapliga råd (Katarina Mattsson),