Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Personal

Ämnessamordnare: Andreas Åkerlund

Avdelningsföreståndare: Christopher Collstedt

Administrativ personal: Kaisa Vallas

Forskare, lärare och övrig personal:

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medeteknik, undervisar i kommunikation via interaktiva medier. Arbetar även som historiker och vetenskapsjournalist.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Per Bolin

Per Bolin

Professor

Prefekt

Som prefekt har jag ett övergripande ansvar för institutionens undervisning, forskning, ekonomi och arbetsmiljö. Som forskare fokuserar jag främst på Baltikum, 1918-1939.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Mats Deland

Mats Deland

Docent

Lektor

Jag undervisar på institutionen för historia och samtidsstudier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de migranter som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1968-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om bilden av Norden i medias berättelser om 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Projektforskare vid Samtidshistoriska institutet Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F804

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Emma Pihl Skog

Emma Pihl Skog

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Monica Quirico

Monica Quirico

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Per Anders Rudling

Per Anders Rudling

Fil dr

Forskningsledare

Historiker.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA718

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Institutionssekreterarer för ämnet Historia: historia @sh.se och programmen Interkulturellt företagande (IKF): ikf@sh.se Historikerprogrammet: histprog@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835