Personal

Ämnessamordnare: Andreas Åkerlund

Administrativ personal: Kaisa Vallas

Forskare, lärare och övrig personal:

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA712

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medeteknik, undervisar i kommunikation via interaktiva medier. Arbetar även som historiker och vetenskapsjournalist.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i historia vid Institutionen för historia och samtidsstudier, och undervisar inom ämnet Historia, samt på Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Institutionssekreterarer för ämnet Historia: historia @sh.se och programmet Interkulturellt företagande (IKF): ikf@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Forskningsledare

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Martin Andersson

Martin Andersson

Fil dr

Lektor

Historiker, disputerade 2018 på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om bilden av Norden i medias berättelser om 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Per Bolin

Per Bolin

Professor

Prefekt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Sari Nauman

Sari Nauman

Fil dr

Projektforskare

Tidigmodern migration ur ett säkerhetsperspektiv inom projektet Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900

Institutionen för historia och samtidsstudier

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik, rösträtt. Ofta med nordiskt perspektiv. Undervisning om ideologier och vetenskapligt skrivande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930