Collage av människa läsandes i bibliotek, bokhyllor och sittytor.

Idéhistoria

Vi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Forskningen inom ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola har sedan starten 1997 i huvudsak haft en inriktning mot 1900-talets idéutveckling och främst då mot politiskt tänkande i vid mening.

Ett exempel är projektet "Kritiskt tänkande för en pluralistisk högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som behandlar problem i samband med expansionen av högre utbildning. Ett par andra exempel är frågan om hur journalistutbildningen vuxit fram i Sverige, liksom frågan om hur synen på abort förändrats under 1900-talets senare del.

Även om svensk samtidshistoria stått för en stor del av forskningen vid ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola så finns även betydande forskning inriktad mot Östersjöområdets idéhistoria. Ett exempel är projektet "Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", som knyter an till samtidstemat genom att det tar upp de papperslösas situation i en idéhistorisk belysning.

Ytterligare ett projekt med östersjöinriktning är "Kroppen som gåva, vara eller resurs? Organtransplantationer i Östersjöområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" i vilket en av ämnets forskare deltar. Under det sista året har ämnets forskningsinriktning kompletterats med forskning inriktad mot geopolitiska frågeställningar. Hit hör också frågor om hur en nationell identitet kan konstrueras, liksom hur föreställningar om andra nationer - i det här fallet föreställningar i USA om Sverige - kan växa fram och etableras. Ytterligare en forskningsinriktning är den politiskfilosofiska idéhistorien från det sena 1700-talet fram till vår egen tid.

Samverkan

Idéhistoria är ett ämne som spelar en viktig roll när det gäller att förstå vår egen tid och de processer som pågår i samhället. Att sprida de kunskaper som vi erövrat i vår forskning vidare utanför högskolans väggar är därför viktigt, och när det gäller ämnet idéhistoria på Södertörns högskola har vi sett det som något av vår plikt att dela med oss av våra kunskaper.

Lärare och forskare från oss skriver populärvetenskapliga artiklar, håller föreläsningar och deltar i debatter i de mest skilda sammanhang.

Många av våra lärare samverkar även med olika bokförlag, och flera bokprojekt har startats och genomförts inom ämnets ram. Flera har också suttit med i utredningar eller deltagit i expertgrupper av olika slag.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-04