Personal

Ämnessamordnare: Henrik Bohlin

Avdelningsföreståndare: Peter Josephson

Administrativ personal: Kim Dahlman

Forskare, lärare och övrig personal:

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är internationaliseringsansvarig.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Docent

Lektor

Docent i filosofi, lektor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Doktorand

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Kim Dahlman

Kim Dahlman

Institutionssekreterare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om medicinskt redskap i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Lena Lennerhed

Lena Lennerhed

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Magnus Rodell

Magnus Rodell

Docent

Lektor

Just nu arbetar jag med en studie av Sjömanstornet i Göteborg uppfört 1933-34. Ambitionen är att undersöka minneskulturerna kring de 690 sjömän som dog under första världskriget.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F812

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

My Klockar Linder

My Klockar Linder

Fil dr

Lektor

Jag är idéhistoriker och forskar inom projektet "Transnationell pronatalism" finansierat av Östersjöstiftelsen. Jag undervisar på KKE-programmet samt idéhistoria A och B.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Sari Nauman

Sari Nauman

Fil dr

Projektforskare

Tidigmodern migration ur ett säkerhetsperspektiv inom projektet Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900

Institutionen för historia och samtidsstudier

Synne Myreböe

Synne Myreböe

Lektor

Jag undervisar i idéhistoria, på lärarutbildningen och på KKE-programmet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823