Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

Informatik

Forskningen vid informatikämnet studerar hur IT/digitalisering kan skapa värde och nytta vid ledning och utveckling av en verksamhet.

Vid Södertörns högskola fokuserar ämnet idag på digital affärsutveckling i nära samverkan med företag och myndigheter. Forskningen är gränsöverskridande mot bland annat företagsekonomi. Forskningsresultatet består främst av studier inom arbets- och processmetodik som rör digitalisering inom en verksamhet, vilket görs ur både ett affärsmässigt och informationscentrerat perspektiv. Informationsprocesser studeras som sociotekniska fenomen där digitala lösningar ingår i resursintegrering med till exempel mänskliga och fysiska resurser. Relevanta forskningsmetoder är aktionsforskning och fallstudiemetodik. Aktuell digital teknik och design ingår som en integrerad, men underordnad, del av forsknings- och arbetsmetodik - till exempel agil metod, UX, automatiskt beslutstöd, maskininlärning/AI och augmented reality.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-23