Personal

Ämnessamordnare: Lars Degertedt

Forskare, lärare och övrig personal:

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD 366

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376