Forskningsprojekt

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt.

Utveckling av nordiskt skärgårdsföretagande

"Archipelago - strategic partnerships for business development" ska hjälpa till att utveckla företagandet i en del av norden som inte alltid ligger mitt i rampljuset och där företagande bedrivs under tuffa omständigheter: den svenska och finska skärgården. Projektet har en budget på knappt 16 miljoner kronor, finansieras av Central Baltic-programmet och leds av finska yrkeshögskolan Novia. Samordnare för forskningsinsatsen på Södertörns högskola är Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia. Mer information om projketet finns här:

Det tvååriga projektet Datajournalistik mellan Södertörns högskola (SH), SVT Pejl, SAS Institute, SR,
Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Mittmedia, Aftonbladet samt Svenska Dagbladet, har som mål att utveckla datajournalistik i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova och omfattar 4,9 miljoner SEK. De medverkande företagen bidrar med motsvarande 4,9 miljoner SEK i medfinansiering.

Projektet ska utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik där huvudfokus ligger på data om miljöområdet. Projektet syftar till att att öka kunskap och medvetenhet bland journalister och på ledningsnivå i de svenska medieföretagen. Publikens användning av datajournalistiska tjänster kommer också att studeras och utvärderas.

Två typer av slutanvändare adresseras: journalister samt deras publik, dvs medborgarna i samhället.
Det är dock viktigt att poängtera att datajournalistiska nättjänster i praktiken riktar sig till en mängd
aktörer.

För mer information, läs mer på projektets blogg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allt fler verksamheter förlitar sig på informella sociala strukturer och delegerat beslutfattande som sätt att öka innovation och produktivitet. Dessa s k socialt baserade organisationer använder verktyg och arbetssätt som uppstått inom social media för att underlätta kommunikation med anställda, kunder och partners (på engelska: social organization eller networked organization). Denna nya socialt baserade teknik gör det möjligt att dela och använda information i nya typer av interna och externa samarbetsformer för sådana verksamheter.

Tjänster för omvärldsbevakning och affärsanalys har mycket att vinna på att utnyttja de nya möjligheterna inom social teknik och kommer ställas inför nya krav från användare och teknisk utveckling. Nya tjänster för omvärldsbevakning måste vara enkla att använda för både tillfälliga användare och experter, och att dessa användare kan dra nytta av den stora mängd ostrukturerad data som skapas av den sociala tekniken.

Forskningsprojektet Omvärldsbevakning och affärsanalys: social IT i kunskapsintensiva företag är ett samarbete mellan forskare från Avdelningen för medieteknik på Södertörns högskola och företagen M-Brain, Comintelli samt Glykol. Inom projektet undersöks hur nya verktyg och tjänster för framtida omvärldsbevakning som bättre stödjer behoven hos den sociala organisationen som idag förlitar sig alltmer på webbteknik och social IT. Projektet använder en användar- och kundcentrerad forskningsmetodik för att undersöka frågeställningar som rör interaktionsdesign och informationsarkitektur för att möta de tekniska behoven inom social IT.

Continuity and Change in Russian Space Policy

Russia in Space

Archipelago - strategic partnerships for business development

Archipelago Partnerships

Business and Wellness from Green Economy Growth

NatureBizz

Assessing Government-Business Cooperation in the EU Defence Sector

Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I.)

Comparing "from below" experiences in Brazil, Ecuador and Mozambique

Indigenous Community-Based Eco-Tourism and Socio-environmental Justice in the Global South

New methods in maritime archaeology for investigating and interpreting deep water wrecks

The Ghost Ship

Exploring the Early Holocene Sub-marine Landscapes of the Southern Baltic Sea

Landscapes Lost

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Time, Memory and Representation

A multidisciplinary study of feminist comic art

A multidisciplinary study of feminist comic art

Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region

SmartZoos

An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach

Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW)

Anaerobic ammonia oxidation (anammox): a proposed missing piece in the Baltic Sea nitrogen cycle

Anaerobic ammonia oxidation (anammox): a proposed missing piece in the Baltic Sea nitrogen cycle