Student

Internationella relationer

Hur fungerar den representativa demokratin, båda formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

I statsvetenskap och Internationella relationer, IR, bedriver vi forskning inom en rad olika områden: politiska partier, politiska institutioner, demokrati och demokratisering, civilsamhällets organisationer, expertmakt, politiskt ledarskap, ledarskap, migration, policyprocesser, säkerhetspolitik och utrikespolitik, transnationellt partisamarbete, europeisk integration, regionalt samarbete samt globalisering.

Geografiskt är de flesta av våra projekt inriktade mot Öst- och Centraleuropa, Sverige och övriga Norden, samt EU-systemet. Statsvetenskaplig forskning bedrivs även vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Från juni 2010 har statsvetenskap, inklusive området Internationella relationer, på Södertörn självständig examinationsrätt för forskarutbildning. Ämnet har ett handledarkollegium som inrymmer alla tillsvidareanställda lärare och forskare. I handledarkollegiet sker uppföljning av doktorandernas avhandlingsarbete samt fattas formella beslut om handledare. För mer information, besök forskarutbildningen Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Samverkan

Lärare och forskare i statsvetenskap och IR medverkar som experter i nyhetsmedier och kommenterar parti- och riksdagspolitiska frågor i bland annat Sverige, Finland, Tyskland, Mellanöstern, samt migrationspolitik, EU:s politiska utveckling, svensk och europeisk säkerhetspolitik, frågor om övervakningssamhället och en lång rad andra frågor.

Flera av lärarna och forskarna har också erfarenhet av att medverka som experter i offentliga utredningar.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-07