Personal

Avdelningsföreståndare: Fredrika Björklund

Ämnessamordnare:Nicholas Aylott

Administration: Martina Lindberg

Övrig personal:

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare samt Lokal och IT samordnare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier. Doktor (2004) och Docent (2009), Latinamerika-studier/Områdes- och kulturstudier, Helsingfors Universitet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Forskning om statsgränsers inverkan på rumsligt beteende, om geopolitikens historia samt svenska kontakter med de baltiska staterna.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709