Personal

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Malin Picha Edwardsson

Vill du nå administrationen på Journalistik, kontaktar du oss via; journalistik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Astrid Haugland

Astrid Haugland

Adjunkt

Jag är lärare i journalistik med inriktning mot digitala medier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

Carolina Jemsby

Carolina Jemsby

Adjungerad lärare

Lärare i journalistik; fokus på utrikesjournalistik, gräv, datajournalistik och TV.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Adjunkt

Undervisar i journalistik med inriktning mot skrivande och berättande. Arbetar på en avhandling i litteraturvetenskap om reportagets narratologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Christina Weisner

Christina Weisner

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Jag arbetar som webbsamordnare och undervisar i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Emilia Berggren Sörlin

Emilia Berggren Sörlin

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för ämnet journalistik och IMER-programmet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Prefekt, Lektor Journalistik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är forskare och lärare i journalistik och språkvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Lärare i journalistik och programsamordnare för programmet Journalistik och digitala medier

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Karolina Olga Nord

Karolina Olga Nord

Forskningsassistent

Jag arbetar som forskningsassistent inom journalistik på institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

International Master’s Program in Journalism

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lektor i journalistik. Undervisar på alla nivåer, och forskar för närvarande främst om unga människors syn på nyheter och lokal samhällsjournalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Journalistik och politisk kommunikation

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Adjunkt i journalistik med inriktning tv-journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Nina Springer

Nina Springer

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Främst administration på ämnet Journalistik (journalistik@sh.se) samt på kursen Vägledd Yrkespraktik (yrkespraktik@sh.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med medieteknik och journalistik. Några av mina forskningsintressen handlar om blockchain, faktakoll, data journalistik, sociala medier och algoritmer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324