Personal

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Malin Picha Edwardsson

Vill du nå administrationen på Journalistik, kontaktar du oss via; journalistik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Adjunkt

Undervisar i journalistik med inriktning mot skrivande och berättande. Arbetar på en avhandling i litteraturvetenskap om reportagets narratologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med medieteknik och journalistik. Några av mina forskningsintressen handlar om blockchain, faktakoll, data journalistik, sociala medier och algoritmer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Lärare i journalistik och programsamordnare för programmet Journalistik och digitala medier

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Tjänstledig.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Prefekt, Lektor Journalistik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342C

Emilia Berggren Sörlin

Emilia Berggren Sörlin

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för ämnet journalistik och IMER-programmet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333C

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Främst administration på ämnet Journalistik (journalistik@sh.se) samt på kursen Vägledd Yrkespraktik (yrkespraktik@sh.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Astrid Haugland

Astrid Haugland

Adjunkt

Jag är lärare i journalistik med inriktning mot digitala medier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Adjunkt i journalistik med inriktning tv-journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Journalistik och politisk kommunikation

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333D

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är forskare och lärare i journalistik och språkvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Nina Springer

Nina Springer

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

International Master’s Program in Journalism

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lektor i journalistik. Undervisar på alla nivåer, och forskar för närvarande främst om unga människors syn på nyheter och lokal samhällsjournalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349