Program och kurser

Är du intresserad av att läsa journalistik. Här finns de kurser och program som erbjuds på Södertörns högskola, även för dig som är yrkesverksam journalist.

  • Datajournalistik för yrkesverksamma riktar sig till yrkesverksamma journalister som vill lära sig mer om grundläggande statistiska metoder och att analysera och bearbeta större datamängder utifrån journalistiska frågeställningar.
  • Den fristående kursen Hyperlokal publicering riktar sig till dig som brinner för den lokala rapporteringen från din stadsdel, by eller ort och som vill lära dig mer om publicistiska frågor, entreprenörskap och medieteknik med små resurser.