Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer

Publikationer från ämnet publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriftserier

Sedan slutet på 2010 utkommer skriftserien Journalistikstudier vid Södertörns högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPå Södertörns biblioteks sida för Högskolans skriftserier finns samtliga nummer tillgängliga för nedladdning.

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

En redaktionell tjänst med blockkedjor för verifiering av data

Ursprungsmärkt journalistik

Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden

Symbiotic leader-media relations?

An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach

Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW)