Student

Journalistik

Journalistikämnet vid Södertörns högskola har sedan starten strävat efter en nära anknytning till journalistbranschen. Detta betyder att de forskande lärare som är verksamma i ämnet oftast har en egen bakgrund inom journalistyrket och ett intresse för forskning om yrkesutövning, redaktionella processer och journalistiken i sig.

Något som är speciellt med forskarna i journalistik vid Södertörns högskola är deras mångvetenskapliga bakgrund. Utöver de forskare som har disputerat i ämnet journalistik, finns även forskare som har disputerat i medieteknik, datavetenskap, idéhistoria, svenska språket, etnografi, och medie- och kommunikationsvetenskap. Denna blandning av kompetenser bidrar till en kreativ och dynamisk forskningsmiljö, med möjlighet att ta sig an spännande mångvetenskapliga forskningsprojekt. Samtliga forskare bidrar även med sin kompetens i lärmiljön, eftersom de undervisar i journalistikkurser på samtliga nivåer. Läs gärna mer om vår forskning.

Samverkan

Journalistiken på Södertörns högskola har en nära anknytning till branschen både genom möjligheter till praktik och olika projektarbeten. Dessutom bjuder vi ofta in yrkesverksamma journalister och utvecklare att föreläsa på högskolan.

Mycket av den journalistiska forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället. Under åren 2012-2016 arbetade journalistikforskare tillsammans med ämnena företagsekonomi, medieteknik och en rad medieföretag i forskningsprojektet Datajournalistik som finansierades av Vinnova. Projektet utvecklade journalistiska arbetsmetoder inom datajournalistik på redaktioner i Sverige. Under 2018-2019 samarbetar journalistikforskare med bland annat SVT, Sveriges Radio och andra medieföretag i utvecklingsprojekt runt digital källkritik och datorstödd nyhetsbevakning av kommuner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-05-15