Program och kurser

Vi har en utbildning i offentlig rätt på 90 högskolepoäng som kan läsas inom ramen för olika kandidatprogram eller som fristående kurser. Därutöver har vi två magisterprogram: ett magisterprogram i Europarättsliga studier och ett magisterprogram i mänskliga rättigheter. Alla våra utbildningar har en stark koppling till Europarätten.

Dessa kurser på kandidatnivå kan läsas som fristående eller inom olika kandidatprogram. För mer information om våra kurser och program, se listan nedan.

A-nivå:

  • EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 poäng

B-nivå:

  • Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (MR), 15 poäng
  • Rättstat och offentlig rätt (ROR), 15 poäng

C-nivå:

  • Komparativ offentlig rätt, (KOR), 30 poäng