Kalender

Vid högre seminariet i konstvetenskap presenteras aktuell forskning av forskare och doktorander, liksom forskningssymposier och andra forskningsarrangemang. Seminariespråk är svenska eller engelska.

20 nov

Everything is Kleptocratic: Mary Glass dances Happening (1970)

Lecture in the Distinguished Lecture Series organised by Critical and Cultural Theory, Södertörn University.

26 nov

Konstvetenskap: textseminarium

Marta Edling och Annika Öhrner lägger fram texter ur pågående forskning.

27 nov

Konstvetenskap: Avhandlingsprojekt om Tadeusz Kantor

Högre seminarium arrangerat av konstvetenskapen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

12 dec

INSTÄLLT: Art History: Presentation of ongoing research

PhD-students from the Department of Art History, Adam Mickiewicz University in Poznań present texts from their ongoing research, with Agata Jakubowska.

27 jan

Art History: Destabilising the Museum

Seminar with Matt Smith, Professor of Craft: Ceramics and Glass at Konstfack, Stockholm. Cultural institutions (museums, galleries and historic houses) can present a very fixed and authorised view of history. The reality tends to be more nuanced and complicated.