Personal

Ämnessamordnare:

Forskar, lärare och övrig personal:

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Fil dr

Postdoktor

Jag är projektforskare i projektet 'A New Region of the World: Towards a Poetics of Situatedness'.

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Docent i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795A

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Docent Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör. För studentärenden skriv till konstvetenskap@sh.se, pedagogik@sh.se eller ffrs@sh.se (Forum för romska studier).

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232