Personal

Ämnessamordnare:

Forskar, lärare och övrig personal:

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Institutionen för kultur och lärande

PC216

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Fil dr

Postdoktor

Jag är projektforskare i projektet 'A New Region of the World: Towards a Poetics of Situatedness'.

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219