Personal

Ämnessamordnare:

Forskar, lärare och övrig personal:

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Docent Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Fil dr

Postdoktor

Jag är projektforskare i projektet 'A New Region of the World: Towards a Poetics of Situatedness'.

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217