Personal

Ämnessamordnare: Claudia Lindén

Forskare, lärare och övrig personal:

Amelie Björck

Amelie Björck

Fil dr

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Docent

Lektor

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Jag är engagerad i högre utbildning och forskning sedan åtminstone tre decennier. Nu arbetar jag tillsammans med studenter och lärare, främst inom litteraturvetenskap och estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Camilla Flodin

Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap, samt handleder i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Undervisar och handleder i dramatik, litteratur och kreativt skrivande i fristående kurser, förskollärar- och ämneslärarutbildningen. Studierektor för forskarutbildningen, littvet.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Ämnessamordnare

Litteraturens gestaltning av genus och sexualitet i moderna genombrottet, gotisk litteratur, den historiska romanen och djurstudier

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Jeanette Roos

Jeanette Roos

Adjunkt

Jag heter Jeanette Roos och är högskoleadjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) med inriktning mot teater och drama och har arbetat på Södertörns högskola sen 2011.

Lärarutbildningen

MD174

Karl  Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Litteraturvetenskap med fokus på tysk 1700-talslitteratur, modernism och modern svensk och finlandssvensk litteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA218