Samverkan

Vi tror starkt på samverkan som ömsesidigt berikar högskolan och det omgivande samhället. Eftersom våra lärare har ett yrkesliv även utanför högskolan finns inga murar. Amelie Björck är teater- och litteraturkritiker i Aftonbladet och medlem i tidskriften Gläntas redaktionsråd samt medverkar som skribent i olika litterära tidskrifter. Som lärare i Dramatext och teater har hon initierat ett nära samarbete med Strindbergs Intima Teater för att stärka utbildningens koppling mellan dramateori och teaterpraktik.

Claudia Lindén och Jakob Staberg är verksamma som skribenter och kritiker i tidningar och tidskrifter som TFL, Divan, Tidskrift för genusvetenskap och Respons. Jakob Staberg verkar vid sidan av det akademiska som psykoanalytiker (medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen).

Eva Jonsson är styrelseledamot i Gustaf Fröding-sällskapet.

Utifrån ett litteraturdidaktiskt intresse har Christine Farhan intervjuat förskollärare och observerat förskolebarn. Syftet var att få veta mer om barns berättande och deras interaktioner med berättelser. I sitt pågående forskningsprojekt ”The (dis-)connected refugee” intervjuar hon flyktingar för att ta reda på hur de genom sina livsberättelser bearbetar svåra händelser i samband med flykten.

Mattias Pirholt skriver regelbundet för Svenska Dagbladet och nättidskriften Dixikon. Han har översatt litteratur av och om Johann Wolfgang Goethe till svenska. Sedan 2020 är han ledamot i Svenska litteratursällskapets i Finland vetenskapliga råd.

Ann-Sofie Lönngren har arrangerat seminarier och även medverkat som inbjuden talare på flera Pride-festivaler, i bland annat Uppsala, Stockholm och Linköping. Hon har arrangerat paneldiskussion på Uppsala stadsteater, och varit inbjuden talare på Reginateatern, Gottsundateatern och Uppsala stadsbibliotek.