Samverkan

Vi tror starkt på samverkan som ömsesidigt berikar högskolan och det omgivande samhället. Eftersom våra lärare har ett yrkesliv även utanför högskolan finns inga murar. Amelie Björck är teaterkritiker i Aftonbladet och medlem i tidskriften Gläntas redaktionsråd. Som kulturskribent medverkar hon bland annat i Ord & Bild, Kritik och Kritiker. Som lärare i Dramatext och teater har hon initierat ett nära samarbete med Strindbergs Intima Teater för att utveckla sin egen pedagogik och stärka kopplingen mellan dramateori och teaterpraktik inom utbildningen.

Claudia Lindén och Jakob Staberg är verksamma som skribenter och kritiker i tidningar och tidskrifter som TFL, Divan, Tidskrift för genusvetenskap och Respons. Jakob Staberg verkar vid sidan av det akademiska som psykoanalytiker (medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen).Eva Jonsson är styrelseledamot i Gustaf Fröding-sällskapet.

Utifrån ett litteraturdidaktiskt intresse har Christine Farhan genomfört intervjuer med förskollärare och observerat förskolebarn. Syftet var att få veta mer om barns berättande och deras interaktioner med berättelser. I sitt pågående forskningsprojekt ”The (dis-)connected refugee” intervjuar hon flyktingar för att ta reda på hur de genom sina livsberättelser bearbetar svåra händelser i samband med flykten.

Mattias Pirholt skriver regelbundet för Svenska Dagbladet och nättidskriften Dixikon. Han är skattmästare för Svenska litteratursällskapet och sitter i dess arbetsutskott. 2015-16 var han redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap. Mattias har även undervisat på Senioruniversitetet.

Ann-Sofie Lönngren har arrangerat seminarier och även medverkat som inbjuden talare på flera Pride-festivaler, i bland annat Uppsala, Stockholm och Linköping. Hon har arrangerat en paneldiskussion på Uppsala stadsteater, och också varit inbjuden talare på Reginateatern, Gottsundateatern och Uppsala stadsbibliotek. Dessutom har hon varit revisor i Svenska litteratursällskapet samt medlem av dess arbetsutskott. År 2008 var hon med och grundade det tvärvetenskapliga Queerseminariet vid Uppsala universitet, vilket riktar sig även till sociala rörelser och aktörer utanför universitetet.