Student

Matematik med didaktisk inriktning

Ämnet är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt. Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika vetenskaper såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.

Matematik med didaktiska inriktning ett kärnämne i lärarutbildningens program som omfattar studier i matematik med fokus på grundläggande matematiska idéer, matematiskt språk, terminologi, matematiska strukturer och begrepp samt metoder, matematikdidaktik såsom undervisningens didaktik och metodik och allmän didaktik.

Den forskningen som är aktuell inom ämnet och bedrivs av ämnet vid Södertörns högskola har en praxisnära karaktär. Den riktas mot forskningsfrågor som är aktuella för skolans matematikundervisning såsom hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet med fokus på innebörd av matematiska strukturer, begrepp och metoder och hur man kan i kommunikation åskådliggöra innebörden av det här innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt och hållbart sätt som främjar elevers matematiska resonemang och kunnande i matematik.

Matematik med didaktisk inriktning är organiserad under Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22