Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Jag är lektor i molekylär cellbiologi och undervisar i kemi, fysik, biologi, teknik och naturvetenskaplig didaktik på lärarutbildningens alla program.. Forskare i NV-didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279