Kalender

Under året anordnar MKV-ämnet högre seminarier och öppna föreläsningar med gästforskare. Dessa äger rum på tisdagseftermiddagarna och alla som är intresserade är välkomna att delta. För mer information om aktuella evenemanag se vår kalender.

10 sep

Post-Soviet Estrada and Representations of Alternative Sexualities

CBEES Advanced Seminar organised together with the Media and Communication department at the School of Culture and Education