Kalender

Under året anordnar MKV-ämnet högre seminarier och öppna föreläsningar med gästforskare. Dessa äger rum på tisdagseftermiddagarna och alla som är intresserade är välkomna att delta. För mer information om aktuella evenemanag se vår kalender.

05 nov

Do the next billion users need more innovation? Rethinking technology for the common good

Higher seminar in Media and Communication Studies with Payal Arora.

12 nov

Civic cultures in the hybrid media environment: The case of Estonian Forest Aid movement

Higher seminar in Media and Communication Studies with PhD student Liisa Sömersalu.

20 nov

Everything is Kleptocratic: Mary Glass dances Happening (1970)

Lecture in the Distinguished Lecture Series organised by Critical and Cultural Theory, Södertörn University.

26 nov
03 dec

Digital migration studies: working through paradoxes of space, time, scale and perspective

Higher Seminar in Media and Communication Studies with Koen Leurs.