Personal

Ämnesamordnare: Fredrik Stiernstedt

Forskare, lärare och övrig personal:

Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör mediernas roll i människors vardagsliv, och hur medier - som teknologier, texter, och kulturella normsystem - förhandlas och fogas in i det dagliga livet. Jag är intresserad av smak och makt, etik och moral, och de rutiner och ritualer som omgärdar människors - allt mer automatiserade - liv med medierna idag.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Jag arbetar som utbildningsasministratör för retorikämnet samt MKV:s kurser och program på masternivå.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare Undervisning, forskning Fil dr. Docent

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Kajsa Gustavsson

Kajsa Gustavsson

Institutionen för kultur och lärande

PC243

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Anne Kaun

Anne Kaun

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Lektor

M.F.A. School of Fine Arts, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil Ph.D. in Philosophy, Art and Critical Thought, European Graduate School, Switzerland

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

International Master’s Program in Journalism

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC203