Kalender

Under året anordnar Medieteknik öppna föreläsningar, högre seminarium, temaveckor. För mer information om aktuella evenemang, se vår kalender.

Högre seminarium

Högre seminarium hålls på regelbunden basis och syftar till att skapa en dialog kring forskning inom medietekniken. Vid seminariet erbjuds forskare på medieteknik ämnet vid Södertörns högskola att presentera pågående forskning. Dessutom bjuder vi in internationellt och nationellt erkända forskare att presentera aktuell forskning. Vid forskarseminariet i medieteknik arbetar vi med att presentera data, hålla skrivarstugor, genomföra forskarutbildningskurser etc., för att skapa en dialog mellan forskare och lärare inom ämnet medieteknik.

Öppna föreläsningar:

Våra öppna föreläsningar visar bredden på allt som ryms inom medieteknik. Även ämnen som gränsar till medieteknik presenteras och diskuteras. Föreläsarna kommer från olika företag och organisationer, med en sak gemensamt och det är den medietekniska aspekten. Föreläsningarna är till för att inspirera, ge upphov till nya idéer och att skapa diskussion. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade.

Genom våra öppna föreläsningar får studenterna möjlighet att träffa personer från olika branscher, vilket också ger dem en bild av vad de kan arbete med när studierna är avslutade. De öppna föreläsningarna är en givande samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället.

MT-talks:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här hittar du Live-sändningar och inspelade föreläsningar från medietekniks öppna föreläsningar, Tänk Om designtävling, datajournalistik, och mycket mer. 

18 dec

Advanced Seminar in Media Technology: Devising ethical consumption: the digital agencing of consumers

Advanced seminar in Media Technology by Christian Fuentes, Associate Professor at Lund Uni, on understanding how the digitalization of consumer culture is changing our possibilities of ethical consumption by focusing on one of the more widespread digital devices – the smartphone application.