Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Kalender

Under året anordnar Medieteknik öppna föreläsningar, högre seminarium, temaveckor. För mer information om aktuella evenemang, se vår kalender.

Högre seminarium

Högre seminarium hålls på regelbunden basis och syftar till att skapa en dialog kring forskning inom medietekniken. Vid seminariet erbjuds forskare på medieteknik ämnet vid Södertörns högskola att presentera pågående forskning. Dessutom bjuder vi in internationellt och nationellt erkända forskare att presentera aktuell forskning. Vid forskarseminariet i medieteknik arbetar vi med att presentera data, hålla skrivarstugor, genomföra forskarutbildningskurser etc., för att skapa en dialog mellan forskare och lärare inom ämnet medieteknik.

Öppna föreläsningar:

Våra öppna föreläsningar visar bredden på allt som ryms inom medieteknik. Även ämnen som gränsar till medieteknik presenteras och diskuteras. Föreläsarna kommer från olika företag och organisationer, med en sak gemensamt och det är den medietekniska aspekten. Föreläsningarna är till för att inspirera, ge upphov till nya idéer och att skapa diskussion. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade.

Genom våra öppna föreläsningar får studenterna möjlighet att träffa personer från olika branscher, vilket också ger dem en bild av vad de kan arbete med när studierna är avslutade. De öppna föreläsningarna är en givande samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället.

MT-talks:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här hittar du Live-sändningar och inspelade föreläsningar från medietekniks öppna föreläsningar, Tänk Om designtävling, datajournalistik, och mycket mer. 

01 apr

Advanced Seminar in Media Technology: Designing with intimate materials and movements: Making “Menarche Bits”

Advanced seminar in media technology by Marie Louise Juul Søndergaard, postdoctoral researcher in Interaction Design at KTH Royal Institute of Technology.

06 maj

Advanced Seminar in Media Technology: Serving Machines: Technology Innovation in Heterotopian Spaces

Advanced seminar in media technology by Anne Kaun, associate professor in Media and Communication Studies, and Philipp Seuferling, PhD student, both from Södertörn University.

27 maj

Advanced Seminar in Media Technology: Relational labour of independent game developers in Poland and Estonia

Advanced seminar in media technology by Anna M. Ozimek, postdoctoral research fellow at Tallinn University.