Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Personal

Ämnessamordnare: Maria Normark

Forskare, lärare och övrig personal:

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med medieteknik och journalistik. Några av mina forskningsintressen handlar om blockchain, faktakoll, data journalistik, sociala medier och algoritmer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medeteknik, undervisar i kommunikation via interaktiva medier. Arbetar även som historiker och vetenskapsjournalist.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Erik Blohmé

Erik Blohmé

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare. Epost: medieteknik@sh.se, turism@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548

Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Ryan Dias

Ryan Dias

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Anne Diedrichs

Anne Diedrichs

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik. Undervisar om webbpublicering och e-böcker

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Erik Engren

Erik Engren

E-bokdesign och produktion - HT12 -- HT18

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Forskning och undervisning inom medieteknik, interaktionsdesign och kommunikation.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Karin Hellström

Karin Hellström

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för medieteknik och turismvetenskap samt forskarutbildning inom miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Lektor

Programansvarig för masterprogrammet Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier (User Experience and Interactive Media Design). Ledamot i Fakultetsnämnden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik. Special intressen digitalisering, e-lärande och social media.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Jag undervisar på Spelprogrammet . Jag forskar inom projektet FICTION (https://fiction.pixel-online.org/).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Lotta Labrousse

Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Petri Lankoski

Petri Lankoski

Docent

Programsamordnare

Lektor

Petri Lankoski forskning är inriktad på speldesign, spelkaraktärer, rollspel spelupplevelser och forskningmetoder inom speldesign forskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD354

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Lektor

Lektor i medieteknik, Programsamordnare för IT, medier och design programmet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Jon Manker

Jon Manker

Adjunkt

Jag undervisar i speldesign och spelutveckling på Spelprogrammet. Jag har haft en nyckelroll i grundandet av Spelprogrammet, JMM-programmet och ämnena Medieteknik och Informatik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare och strategiskt ansvarig för medieteknikämnet. Jag forskar om kritisk design samt undervisar på MTB, MTC och magisterprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Mirjam Palosaari Eladhari

Mirjam Palosaari Eladhari

Fil dr

Lektor

Mirjam Palosaari Eladhari är docent i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Doktorand inom interaktionsdesign. Forskar om stadsodling, smarta städer och internet of things (IoT).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för polisutbildningen.

Polisutbildningen

LO541

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD351