Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Samverkan

Inom ämnet medieteknik är samverkan och samproduktion med näringslivet och det omgivande samhället en viktig del av både forskning och utbildning. Ämnet bedriver aktivt flera olika samverkansprojekt och samproduktionsprojekt.

Medieteknikens praktiknära och yrkesorienterade profil är en styrka vid forskning i samverkan med industri och samhälle. Ämnets forskning är ofta innovationsorienterad och sker därmed naturligt i samarbete med industriella parter. Designmetodologin ger ämnet ett arbetssätt som fungerar mycket väl vid forskningssamverkan genom dess stöd för kreativitet, innovation och samskapande. En viktig del av medieteknikämnets forskningsprofil är också att vara med och aktivt skapa nya forum och kanaler för medieteknisk forskning och samverkan i form av konferenser, tidskrifter och böcker.