Student

Miljövetenskap

Relationen mellan natur och samhälle är komplex. Ekologiska värden och människors välbefinnande påverkas av många faktorer, som exempelvis ekonomisk utveckling, hur samhället organiseras och hur vi lever våra liv. Samtidigt påverkas också förutsättningarna för en hållbar framtid. På Södertörns högskola har vi valt att inom den miljövetenskapliga forskningen kombinera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv och teoribildningar för att kunna förstå hur natur och samhälle hänger ihop.

Vår forskning spänner över ett vitt fält av forskningsfrågor och geografiska områden som till exempel hållbar användning av naturresurser i Östersjöregionen, ursprungsbefolkningars rättigheter i Latinamerika och hur kunskap om förhistoriska miljöer kan bidra till förståelsen av pågående klimat- och miljöförändringar.

I centrum för vår forskning står förståelsen kring hur olika aspekter av den samtida samhällsutvecklingen interagerar med varandra samt hur de förhåller sig till hållbarhetsproblemen. För oss är det också viktigt att arbeta med aktörer utanför akademin för att skapa möjligheter och förutsättningar för en hållbar framtid.

Hos oss möts forskare från olika forskningsbakgrund och kompetenser. Tillsammans arbetar de i en trans- och interdisciplinär forskningsmiljö där det snarar är forskningsproblemet som står i förgrunden, inte vetenskaplig disciplin. Detta angreppssätt tar hänsyn till hållbarhetens olika dimensioner så som kulturella, ekonomiska, miljömässiga, politiska och samhälleliga aspekter.

Geografiskt fokuserar vi i vår forskning på Östersjöregionen samt regioner i det globala syd, till exempel områden i Latinamerika och Afrika. Forskningen bedrivs under två forskningsteman:

Hållbarhet: utmaningar och möjligheter

Hur beskrivs och förstås hållbarhet inom och mellan olika kontexter? Och hur kan hållbarhetens olika aspekter lyftas på såväl det lokala som det globala planet? Det är frågor som detta forskningstema riktar in sig på utifrån tre olika fokusområden:

  • Förvaltning och styrning
  • Utveckling, makt och rättvisa
  • Samverkan och förändring

Miljö

Miljö och ekosystem kan förändras av såväl geologiska och biologiska processer, som av mänsklig påverkan. Hur de här förändringar ser ut över tid och rum är frågor forskare inom temat Miljö ägnar sig åt. Temat är uppdelat i tre fokusområden:

  • Miljöförändringar
  • Ekologiska processer
  • Hållbarhet och människans påverkan

För mer information om vår forskning och respektive forskningstema, se ämnets engelska sidor.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-10