Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer:

Publikationer från ämnet publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt:

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

BaltSpace

Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region – Integrating Scales, Sectors and Knowledge (BaltSpace)

The interdisciplinary research project BaltSpace aims to generate an improved understanding on what restricts and promotes Marine Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea region. More precisely the focus of BaltSpace is to explore if and how various interests, values and knowledge claims among countries, societal sectors and stakeholders are considered and integrated in MSP processes.

För mer information, besök projektets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tätortsnära kulturlandskap i förvandling -
implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering

Den svenska landsbygden och jordbrukslandskapet har under de senaste 150 åren genomgått stora förändringar bland annat med en ökad urbanisering och som en naturlig följd har förändringarna varit särskilt stora runt storstäderna. Förändringen i det tätortsnära landskapet påverkas både av ekonomisk och politisk utveckling av jordbruket men också av rekreationsbehovet skapat av storstadens invånare. Detta landskap präglas av en mångfald olika nyttjanden som behöver förvaltas med nya planeringsverktyg och processer som kan visualisera och bidra till en hållbar planering och utveckling.

För mer information om projektet, se Formas projektdatabas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörnsmodellen

Södertörnsakademin är en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. För mer information, se projektets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster