Student

Miljövetenskap

Relationen mellan naturen och samhället är komplex och människors varierande levnadssätt påverkar olika ekologiska processer. På Södertörns högskola har vi därför valt att inom den miljövetenskapliga forskningen kombinera natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv och teoribildningar.

Klimatproblematik, hållbar användning av naturresurser, den biologiska mångfaldens betydelse för en hållbar utveckling. För att kunna förstå och hantera frågor kopplade till miljö och utveckling är det viktigt att utgå från hur såväl samhälle som ekosystem fungerar, och hur de påverkar varandra. Hur vi lever våra liv påverkar ekologiska processer i vår miljö.

Hos oss möts forskare från olika forskningsbakgrund och kompetenser. Tillsammans arbetar de i mångvetenskapliga grupper där det snarare är forskningsproblemet som står i förgrunden, inte vetenskaplig disciplin. Forskningen i Miljövetenskap bedrivs i dag av ett tjugotal forskare och ett tiotal doktorander.

Vår forskning bedrivs inom tre forskningsteman:

  • Miljöförändring och ekologiska processer:
    Här studerar vi hur ekologiska, biologiska och geovetenskapliga processer relaterar till ekosystemets funktion och förändring i miljön
  • Miljö och utveckling:
    Inom temat studeras bland annat förutsättningarna för en ekologisk hållbar social och ekonomisk utveckling, med betoning på ekosystemens dynamik, förändring samt bakomliggande sociala och ekonomiska processer.
  • Enviromental Governance:
    Forskningen inom temat studerar hur olika processer, strukturer och aktörer inom offentlig sektor, bland företag och inom civilsamhället, påverkar hur miljö- och naturresursfrågor beskrivs, definieras, kommuniceras och hanteras.

För mer information om vår forskning, våra forskningsteman samt forskarutbildning, se Miljövetenskapliga studier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-22