Kalender

Ämnets högre seminarier hålls på engelska och är öppna för allmänheten. Mer information om dem och andra evenemang hittar ni i vår kalender.

13 nov

An alternative approach to study inflation targeting and anchoring of inflation expectations

Higher seminar arranged by Economics at the School of Social Sciences, Södertörn University.