Personal

Ämnessamordnare: Leo Fodérus

Avdelningsföreståndare: Welat Songur

Administration: Zarinam Turdieva

Forskare, lärare och övrig personal:

Dany Kessel

Dany Kessel

Jag arbetar i huvudsak i huvudsak med utbildningsekonomi. Specifikt är jag specialiserad på skolval.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Professor

Miljö-, naturresurs- och ekologisk ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229

Leo Fodérus

Leo Fodérus

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME311

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Prefekt

Professor i nationalekonomi, prefekt för Institutionen för samhällsvetenskaper. Forskar om konkurrens, upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg mm, läkemedelsprissättning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Nationalekonom med inriktning mot energi- och miljöproblem. Intresserad av ekologisk ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Theodoros Rapanos

Theodoros Rapanos

Gästforskare

Huvudämne: ekonomi av nätverk, informationsekonomi | Andra ämne: spelteori, finansiell ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

I am teaching and doing research in economics.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA795

Zarinam Turdieva

Zarinam Turdieva

Utbildningsadministratör

Nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333e